Sprzęt

Szkoła Przyszłości, niepubliczna podstawówka na Białołęce, to najnowocześniejsza szkoła w Warszawie. Każdy uczeń na co dzień pracuje na komputerze. Dzięki niewielkim klasom – liczącym do 15 osób, dzieci mają zapewnioną naukę w  komfortowych warunkach.

Indywidualny dzienniczek on-line, z dostępem po zalogowaniu do systemu, stanowi interaktywne narzędzie komunikacji i źródło wiedzy dla każdego rodzica o  postępach jego dziecka.

Praca w dynamicznym, multimedialnym środowisku InterWrite umożliwia angażowanie uczniów do wspólnej aktywności i pozwala szybko oceniać efekty realizowanych działań. Lekcje przeprowadzane są z zastosowaniem  tablic interaktywnych, co nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu „zajęcia szkolne”. 

Nauczyciel podczas lekcji wykorzystuje wbudowane w oprogramowanie InterWrite galerie obiektów, obrazy, podkłady graficzne, szablony, slajdy oraz scenariusze.

Odejście od tradycyjnego sposobu nauczania, pobudza uczniów do aktywności i zmniejsza dystans między nauczycielem, a uczniem. Dzięki zastosowanym narzędziom, możliwa jest pełna archiwizacja przebiegu zajęć,  co stanowi podstawę do oceny pracy nauczyciela oraz źródło materiału rozsyłanego pocztą elektroniczną do nieobecnych w szkole  uczniów.

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00