Zajęcia dodatkowe

Szkoła umożliwia uczniom  korzystanie z zajęć dodatkowych – kół zainteresowań oraz kół naukowych, które służą rozwijaniu talentów, umiejętności szczególnych oraz zainteresowań dzieci.

Wszystkie koła zainteresowań są wliczone w cenę czesnego i nie wiążą się z dodatkową odpłatnością. Istnieje możliwość wprowadzenia określonych zajęć na życzenie, zgodnych z oczekiwaniami  dzieci i  ich rodziców.

Stała oferta zajęć dodatkowych, realizowanych w Szkole Przyszłości, obejmuje:

WARSZTATY – KULTURA SŁOWA

 • wzbogacanie słownictwa oraz wiedzy w zakresie literatury,
 • nauka pisania podań, kartek okolicznościowych, listów, pamiętników oraz dziecięcej literatury,
 • aktywna konfrontacja pięknego słownictwa i pisowni.

KINOTEKA

 • prezentacja cyklu filmów o tematyce przyrodniczo- naukowej,
 • pokazy slajdów, przedstawiających różne zakątki świata z naciskiem na uwrażliwienie oraz podniesienie świadomości i wiedzy na temat różnic kulturowych.

„MÓL KSIĄŻKOWY”

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie),
 • konkursy wewnątrzszkolne i uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych,
 • wyjazdy do biblioteki,
 • spotkania czytelnicze,
 • inscenizacje,
 • czytanie tekstu dla zaproszonych gości w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • wzbogacanie posiadanych wiadomości,
 • zaspakajanie ciekawości świata,
 • korzystanie z encyklopedii.

Treningi rozwoju kompetencji psychospołecznych, kształtujące umiejętności w zakresie:

wyrażania myśli i uczuć, określania poziomów motywacji własnej, efektywnego zarządzania czasem, sposobów rozwiązywania dylematów moralnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, rozwoju osobistego, rozwoju talentów, panowania nad emocjami, autoprezentacji, technik kreatywnego myślenia, skutecznej komunikacji, pracy w zespole.

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00