Kadra pedagogiczna

Szanowni Państwo,

Powierzenie największego skarbu, jakim dla każdego rodzica jest jego dziecko, pod opiekę obcej osobie, wymaga dużej odwagi i głębokiej refleksji. Jeśli od tej osoby zależeć będzie także przyszłość edukacyjna i codzienny komfort małego człowieka, tym bardziej wybór jest trudny i  odpowiedzialny.

Każdy z  Państwa ma własne oczekiwania w stosunku do szkoły, bo tylko Państwo najlepiej znacie własne dzieci i wiecie, w jakim środowisku będą się rozwijać dynamicznie i twórczo. Wieloletnie doświadczenie w  pracy dydaktycznej, pozwoliło mi z pełną odpowiedzialnością skompletować zespół ludzi z pasją i godnych zaufania.

Kadra Pedagogiczna w naszej szkole to charyzmatyczni profesjonaliści – każdy w swojej dziedzinie, zaangażowani  i doświadczeni w pracy z dziećmi o różnej wrażliwości, inteligencji i predyspozycjach psychospołecznych. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować, by służyć radą, pomocą i wsparciem.

Nauczyciele w  Szkole Przyszłości to, nade wszystko, wartościowi i sympatyczni ludzie, w sposób naturalny zyskujący szacunek, zaufanie i autorytet u swoich uczniów.

mgr Ewa Szablak, Dyrektor Szkoły Przyszłości

Nasze założenia

Podejście systemowe – co to jest?

Praca systemowa pozwala skutecznie osiągać zamierzone cele. Dlatego realizujemy cykliczne szkolenia Rady Pedagogicznej, by techniki szybkiego uczenia i trening twórczości były integralnym elementem każdej lekcji, a nauczyciele potrafili właściwie wspierać i rozwijać kompetencje psychospołeczne każdego dziecka.

Kooperacja:  szkoła-rodzic-uczeń

Systemowe podejście zakłada aktywną współpracę rodziców, nauczycieli i dzieci, dla określenia  zakresu, czasu i  celu wspólnego wysiłku. Rodzice są pierwszymi mentorami i wzorcami dla swoich dzieci, dlatego naszym zadaniem jest wspomaganie ich poprzez szkolenia w zakresie umiejętności, które będą nabywali uczniowie. Każdy rodzic ma możliwość spotkania z psychologiem szkolnym i  ustalenia wspólnych działań,  ukierunkowanych na wszechstronny rozwój jego dziecka.

Wykaz nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

LP Nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć Imię i nazwisko nauczyciela
1 Język Polski Kamila Szałańska
2 Matematyka Agnieszka Kaczorowska
3 Przyroda/Biologia Małgorzata Pietrusik
4 Język angielski Magda Czech
5 Język angielski – speak Magdalena Pilakowski
6 Historia Dominika Woskowicz
7 Informatyka Edyta Słotwińska
8 Technika Edyta Słotwińska
9 Plastyka Greta Wierzbięta
10 Wychowanie fizyczne Martyna Lenkiewicz
11 Muzyka Karolina Tarasenko
12 Język francuski Jonna Chwalisz
13 Geografia Grzegorz Śmigiera
14 Chemia Katarzyna Demby
15 Fizyka Grzegorz Podołowski
16 Religia Anna Filipowicz
17 Edukacja wczesnoszkolna Renata Rębisz
18 Edukacja wczesnoszkolna Magdalena Krygiel
19 Etyka Zbigniew Mroziewski
20 Świetlica Agnieszka Klebaniak
21 Świetlica Edyta Tucholska
22 Świetlica Marta Pachana

 

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00