Nasza szkoła

Od 2003 roku prowadzimy jedną z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych na Białołęce jaką jest Przedszkole Niepubliczne „Miasto Dzieci”. Dziewięcioletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować metody, dzięki którym rozbudzone poznawczo sześciolatki płynnie czytają, dokonują operacji matematycznych, a towarzyszy im dojrzałość emocjonalno-społeczna. Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia indywidualnej ścieżki rozwoju na drodze wieloletniej edukacji.

Praktyka pokazała, że właściwe metody pracy dostosowane do możliwości poznawczych Dzieci pozwalają efektywnie wykorzystać ich potencjał i przynoszą zamierzone efekty edukacyjne.

Szkoła Przyszłości - Niepubliczna Szkoła PodstawowaProwadzona przez nas „Szkoła Przyszłości” daje dzieciom możliwość i przestrzeń, by w sposób nowoczesny pogłębiać wiedzę i kontynuować osiągnięte efekty pracy. Dzięki specjalnie przygotowanym programom edukacyjnym oraz trafnie dobranym metodom nauczania stwarzamy dzieciom możliwości przyjemnego i skutecznego osiągania sukcesu w szkole.

miastodzieci.edu.pl - przedszkole niepubliczne Białołęka

Miasto Dzieci - Przedszkole Niepubliczne
ul. Głębocka 56d
03-287 Warszawa - Białołęka
tel. (022) 423 15 00